mgr Paulina Limanowska
Gabinet Premium

Pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta

Jak będzie przebiegać moje pierwsze spotkanie z dietetykiem?

W poradni FIT DIETETYK℠ Wrocław pierwsze spotkanie trwa około 40-50 minut. Podczas wizyty przeprowadzony zostaje wywiad zdrowotno-żywieniowy aby zapoznać się z Twoim dotychczasowym sposobem odżywiania, stanem zdrowia oraz trybem życia.

Po wstępnym wywiadzie i zapoznaniu się z problemem dietetyk wykona analizę masy i składu ciała aby uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat Twojej wagi i budowy ciała. Wspólnie ustalimy cel oraz czas, w jakim możesz realnie i w zdrowym tempie go osiągnąć.

Jeżeli posiadasz aktualne wyniki badań laboratoryjnych dietetyk kliniczny zapozna się z nimi, co pomoże w ustaleniu odpowiedniego sposobu prowadzenia terapii. Jeżeli ich nie posiadasz, w razie potrzeby dietetyk zleci ich wykonanie.

Ustalone zostaną cele oraz szczegóły przyszłej terapii żywieniowej, zebrane informacje na temat twoich upodobań żywieniowych, stanu zdrowia, przebytych chorób, stosowanych leków, itd. Wszystko po to aby przygotowana dla Ciebie dieta była dopasowana do Twojej osoby oraz prosta do stosowania.

Odbiór programu żywieniowego

Po ustalonym indywidualnie czasie na przygotowanie programu żywieniowego (standardowo około 5-7 dni) następuje spotkanie w celu odbioru gotowego jadłospisu. Dieta drukowana jest i wydawana w formie książki.

Plan przygotowywany jest standardowo na 30 dni, każdy posiłek zawiera średnio 10-15 propozycji dań. Posiłki są układane indywidualnie pod Ciebie biorąc pod uwagę nie tylko zapotrzebowanie na makro- i mikroskładniki, ale także możliwości czasowe, miejsce spożywania i gusta kulinarne.
Czas trwania odbioru to około 10-20 minut.
Dokładny opis programu dietetycznego znajdziesz tutaj: Program żywieniowy
 

Opis przebiegu wizyty kontrolnej znajdziesz tutaj .

POKAŻ